Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

17. 04. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.600 Kč) - ODLOŽENO - NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN
Téma: Aktuality zákoníku práce v roce 2020 a jeho velká novela se zaměřením zejména na zásadní změny koncepce dovolené (nový způsob výpočtu i čerpání)

Přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Místo konání: Dům Natura

Program: Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů účinných k 1. lednu 2020, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.
Účastníkům bude podána informace o průběhu legislativního procesu schvalování zásadní novely zákoníku práce a změnách, které novela přináší.

Obsah semináře zahrnuje dále zejména problematiku

 • obecných institutů zákoníku práce,
 • předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,
 • vzniku, změn a skončení pracovního poměru,
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
 • pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby a institutu sdíleného pracovního místa,
 • překážek v práci,
 • dovolené včetně nové koncepce výpočtu délky dovolené a jejího čerpání v hodinách,
 • výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu),
 • doručování písemností včetně změn vedoucích k jeho zjednodušení,
 • některých dalších institutů pracovního práva, např. vydávání zápočtových listů, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a dalších.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


15. 05. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.600 Kč) - ODLOŽENO - NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN
Téma: DPH 2020 v příkladech

Přednáší: Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH

Místo konání: Dům Natura

Program:

 • dodání zboží do jiného členského státu členského státu - změny pro rok 2020 (prokazování osvobození resp. přepravy dvěma důkazními prostředky, systém VIES a problematika VAT a zrušení VAT v jiném členském státě, důkazní řízení se správcem daně, daňové přiznání, SH, příklady, příklady…)
 • dodání zboží v tuzemsku v příkladech
 • služby s místem plnění v tuzemsku v příkladech
 • různé opravy základu a výše daně v roce 2020
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020
 • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020
 • pořízení zboží z jiného členského státu, pravidla více dodávek a jedné přepravy, pravidla call-off skladu, KH, daňové přiznání
 • přeshraniční služby – místo plnění, daňové přiznání, KH, SH, vznik povinnosti daň přiznat, problematika nároku na odpočet daně v příkladech, korekční mechanismy
 • změny a výklady k datu konání semináře
 • sazby DPH v roce 2020
 • aktuální výklady k datu konání semináře
 • diskuze, odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


09. 06. 2020 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.700 Kč) = NÁHRADNÍ TERMÍN
Téma: Průřez mzdovou problematikou a nové situace v době nouzového stav

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy

Místo konání: Dům Natura

Program:

 • kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas
 • práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas
 • vliv na výpočet průměrného výdělku
 • náhradní volno za práci přesčas
 • mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody
 • mimořádná směna a její vliv na úhradu cestovních náhrad

Svátek

 • zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • náhradní volno za svátek
 • práce přesčas v den svátku
 • práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli

Dovolená a její určení

 • krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance
 • přeplatek na dovolené a jeho řešení

Správný postup při výpočtu průměrného výdělku a jeho použití
Nouzový stav
Dočasná pracovní neschopnost
Karanténa
Ošetřovné u zaměstnance
„Ošetřovné u OSVČ“
Antivirus – varianta A, varianta B
Kompenzační bonus
Dotazy posluchačů

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář