Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

ON-LINE
19. 01. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.490 Kč

Téma: Roční zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za rok 2020, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Přednáší: Ing. Marie Hajšmanová - znalkyně v oboru mezd a účetnictví

Místo konání: Dům Natura

Program:

 • Změny zákona o daních z příjmů týkající se závislé činnosti od ledna 2021
  • změny daně z příjmů od ledna roku 2021
  • slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a jejich prokazování
  • daňové zvýhodnění na vyživované děti
  • soustavná příprava na budoucí povolání, posuzování doby studia na VŠ v souvislosti s nouzovým stavem
  • daňové benefity, změny od ledna 2021, splnění podmínek pro jejich využití ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů
 • Roční zúčtování záloh na daň za rok 2020
  • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnavatele
  • výpočet daňové povinnosti zaměstnance na dani z příjmů fyzických osob – rozdíly ve výpočtu daně na základě podaného daňového přiznání a ročního zúčtování záloh na daň u zaměstnavatele, možnost započtení srážkové daně na daňovou povinnost zaměstnance
  • žádost o provedení ročního zúčtování záloh
  • slevy uplatňované pro stanovení záloh na daň, důsledky změn podmínek pro jejich uplatnění (změny v daňové povinnosti poplatníka na zálohách na daň z viny poplatníka, opravy)
  • nezdanitelná část základu daně - základní přehled podmínek a dokladů pro jejich prokazování
  • slevy na dani, které je možné uplatňovat až v rámci výpočtu roční daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob (sleva na vyživovanou manželku, „školkovné“) – základní přehled podmínek a dokladů pro jejich prokázání

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


28. 01. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.500 Kč
Téma: Daňové přiznání fyzických osob za rok 2020 + změny v roce 2021

Přednáší: Ing. Jiří Beran - ekonom

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

Program: bude upřesněn

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


16. 02. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.500 Kč
Téma: Daňové přiznání právnických osob za rok 2020 + novinky v roce 2021

Přednáší: Ing. Marie Hronová - vedoucí Oddělení daně z příjmu právnických osob FÚ Praha

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

Program: bude upřesněn

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


16. 3. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.600 Kč
Téma: Důchodové pojištění a ELDP

Přednáší: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění

Místo konání: ON-LINE

Program:

 • přehled právních předpisů
 • okruh pojištěných osob
 • zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • druhy důchodů
 • náhradní doby pojištění
 • výpočet důchodu v roce 2020 a 2021
 • výhoda/nevýhoda přiznání předčasného starobního důchodu
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod/zvýšení důchodu
 • upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • zaměstnávání předčasných starobních důchodců - ohlašovací povinnost
 • prokazování chybějících dob zaměstnání v evidenci ČSSZ
 • vedení ELDP - u zaměstnání malého rozsahu, u dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
 • vykazované údaje do více řádků • zaměstnání po vzniku nároku na důchod • zúčtovaný příjem po skončení zaměstnání • vedení ELDP pro poživatele předčasného nebo starobního důchodce
 • vyloučené a odečítané doby
 • příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 • otcovská a ošetřovné • neplacené volno a ošetřovné • karanténa a DPN • ošetřovné a odpracované dny atp.
 • diskuze a odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


19. 4. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Téma: DPH pro rok 2021 na praktických příkladech včetně novely daňového řádu

Přednáší: Ing. Marika Voženílková - metodička nepřímých daní

Místo konání: Knihovna Jana Drdy, Příbram

Program: Seminář je určen pro účetní, daňové poradce, plátce DPH a jeho cílem je vysvětlit změny pro rok 2021 a procvičit různé obchodní modely po novele 2020.

 • Změny sazeb daně – vyúčtování, výklady, zatřídění…
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku pro rok 2021
 • Nové pravidlo při dovozu zboží nízké hodnoty pro rok 2021
 • Vývoz a dovoz zboží v roce 2021 prakticky
 • Nové povinnosti internetových platforem a nová právní fikce dodání zboží
 • Problematika podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení a souhrnných hlášení
 • Problematika vracení odpočtu, zálohy na nadměrný odpočet dle novely daňového řádu
 • Nová výše úroků dle novely DŘ
 • Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu před správcem daně za nových pravidel
 • Uplatňování nových pravidel při dodávkách zboží do konsignačních skladů
 • Dodání a pořízení zboží z jiného členského státu v příkladech
 • Přeshraniční služby na praktických příkladech
 • Úprava odpočtu daně u finančního leasingu
 • Korekční mechanismy nároku na odpočet daně a ukončení roku 2020
 • Aktuální judikatura, koordinační výbory, novinky
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář