Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

11. 11. 2022 :: od 9,00 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Důchodové pojištění a vedení ELDP

Přednáší: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění

Místo konání: sál Knihovny Jana Drdy

Program:

 1. Přehled předpisů
 2. Doby pojištění a náhradní doby pojištění
 3. Jednotlivé druhy důchodů a jejich výše
 4. Náhradní doby pojištění
 5. Zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte (tzv. výchovné od 1. 1. 2023)
 6. Výpočet starobního důchodu v roce 2022 a v roce 2023
 7. Příklady vyplňování ELDP
  • Vyloučené doby a omluvné důvody
  • Vyloučené doby a doby odečítané po dovršení důchodového věku
  • Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 8. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění zaměstnanců
 9. Ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů
 10. Prokazování neevidovaných dob v evidenci ČSSZ
 11. Používané tiskopisy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


25. 11. 2022 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy

Místo konání: Dům Natura

Program:

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

 • Očekávané změny v pracovněprávní oblasti
 • Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou
 • Zaměstnávání ostatních Ukrajinců
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
  • návrh změn, případně změny pro rok 2023
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
   Ohlašovací povinnosti od 1.4.2022 a problémy s tím spojené
   • Průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
   • Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby - není právní předpis
   • Neoprávněné požadavky úřadu práce
   Zápočtový list a jeho náležitosti
   • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023
   • nové redukční hranice pro rok 2023
   • maximální vyměřovací základ v roce 2023
   • další parametrické změny
   Změny v zákoně č. 155/1995 Sb. – zvýšení důchodu za každé vychované dítě - 500 Kč od 1.1.2023
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • Upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022
  • Výpočet penále od roku 2022
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů a podmínky pro uplatnění – změny účinné od 31.8.2022 – snížení vyměřovacího základu z 13 088 Kč na 11 014 Kč již za měsíc srpen 2022!!!
  • Odpočet od 1.1.2023 ….14 074 Kč.
  • minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy - upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v r. 2022 a jejich řešení
  • nezabavitelná částka v roce 2023
  • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
 • Milostivé léto – od 1.9.2022 do 30.11.2022 – zákon č. 214/2022 Sb.
  • postup zaměstnavatelů
 • Slevy na pojistném od 1.1.2023 – zákon č. 216/2022 Sb.
 • Další změny k datu konání semináře
 • Dotazy a diskuse

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


19. 01. 2023 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2022, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Přednáší: Ing. Marie Hajšmanová - soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví

Místo konání: Dům Natura

Program:

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář