Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

30. 06. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Téma: DPH v roce 2020 prakticky

Přednáší: Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

Program: Určeno pro účetní, daňové poradce, plátce DPH.

 • Změna sazeb DPH od 1.5.2020 a vyúčtování záloh
 • Nová pravidla pro dodání zboží do jiného členského státu členského státu - prokazování osvobození resp. přepravy dvěma důkazními prostředky, systém VIES a problematika VAT a zrušení VAT v jiném členském státě, důkazní řízení se správcem daně, daňové přiznání, SH,
 • Jedna přeprava a více dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020
 • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock)
 • pořízení zboží z jiného členského státu, pravidla více dodávek a jedné přepravy, pravidla call-off skladu, KH, daňové přiznání…..
 • vývoz zboží – osvobození, kdy nelze osvobodit, pravidla přepravy, příklady
 • dovoz zboží - vznik okamžiku přiznat daň, osvobození dovozu, kdy uplatnit nárok na odpočet daně, základ daně, příklady
 • aktuální výklady k datu konání semináře
 • diskuze, odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


22. 10. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Téma: Zásadní novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021

Přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Místo konání: Dům Natura

Program:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené, na něž je třeba se v dostatečném časovém předstihu připravit.

Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:

 • možnost vytváření sdílených pracovních míst,
 • koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
 • rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
 • rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
 • změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
 • změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
 • změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
 • změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
 • další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář