Akademie Jana Amose Komenského z.s.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SEMINÁŘŮ 2022/2023:

ÚVODEM

Při prezenční formě semináře proběhne platba semináře v hotovosti. Při online formě bude vystavena faktura. Místa konání seminářů budou upřesněna přihlášeným posluchačům před konáním semináře. Další organizační informace naleznete pod odkazem Organizační pokyny. Semináře budou průběžně doplňovány. Změny v termínech, obsahu témat a místa konání vyhrazeny.


21. 10. 2022 :: od 9,00 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Konzultační seminář k aktuální pracovněprávní problematice 2022

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied - specialista na pracovněprávní problematiku
více...


11. 11. 2022 :: od 9,00 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Důchodové pojištění a vedení ELDP

Lektor: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění
více...


25. 11. 2022 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023

Lektor: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy
více...


19. 01. 2023 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2022, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová - soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví
více...