Akademie Jana Amose Komenského z.s.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SEMINÁŘŮ 2019/2020:

ÚVODEM

Není-li uvedeno jinak, činí cena seminářů 1.500 Kč. Další organizační informace naleznete pod odkazem Organizační pokyny. Semináře budou průběžně doplňovány. Změny v obsahu témat a místa konání vyhrazeny.


13. 02. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.

Téma: Daňové přiznání právnických osob za rok 2019 + novinky 2020

Lektor: Ing. Marie Hronová - Vedoucí Oddělení daně z příjmu právnických osob FÚ Praha
více...


24. 3. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.500 Kč)

Téma: Důchodové pojištění a ELDP v roce 2020, přehled přijatých změn

Lektor: Jana Dorčáková - metodik důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ
více...


17. 4. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.600 Kč)

Téma: Aktuality zákoníku práce v roce 2020 a jeho velká novela se zaměřením zejména na zásadní změny koncepce dovolené (nový způsob výpočtu i čerpání).

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied - je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Převážnou část své profesní praxe věnoval pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Od roku 1979 pracoval ve vedoucích pozicích velkých a středně velkých podniků spotřebního průmyslu a řídil personální činnosti, organizaci a právní službu. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje od roku 2002 na úseku pracovněprávní legislativy, kde se dosud podílí na tvorbě nových pracovněprávních předpisů nebo jejich novel, zejména zákoníku práce a souvisejících předpisů. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a příspěvků do odborných časopisů. Přednáší pro mzdové účetní, personalisty a daňové poradce problematiku pracovního práva ve spojení s otázkami zaměstnanosti a inspekce práce.
více...


15. 5. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.600 Kč)

Téma: DPH 2020 v příkladech

Lektor: Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH
více...


26. 5. 2020 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.700 Kč)

Téma: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu + Návrh některých ustanovení zákoníku práce, která se přímo dotýkají mzdové a personální agendy

Lektor: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy
více...